Select Hotel Berlin The Wall
Zimmerstraße 88
10117 Berlin
Deutschland

 +49 30 308 777 – 0
 +49 30 308 777 111
 empfang.wall@select-hotels.com

Direktion
Herr Sören Ahlmeyer

 +49 30 308 777 – 0
 +49 30 308 777 111
 s.ahlmeyer@select-hotels.com

Empfangs- und Reservierungsleiter
Herr Gordon Schneider

 +49 30 308 777 – 114
 +49 30 308 777 111
 g.schneider@select-hotels.com

Serviceleiter Select Hotels Berlin
Herr Hasnyzul Kamis-Rühring

 +49 30 308 777 – 0
 +49 30 308 777 111
 h.kamis@select-hotels.com

Service Supervisor Frühstück und SECTOR-Bar

Herr Sergiu-Ion Bodoc

 +49 30 308 777 – 0
 +49 30 308 777 111
 info@sector-berlin.de

Hausdame
Frau Ekaterina Krug

 +49 30 308 777 – 0
 +49 30 308 777 111
 e.krug@select-hotels.com